Лице на Академия за детско здраве

Маринела Неделчева

Маринела Неделчева

Логопед

Ресурсен учител в детска градина. Провежда диагностика и терапия на деца с езиково-говорни нарушения, артикулационни нарушения, интелектуална недостатъчност, деца от аутистичния спектър.

Ресурсно подпомагане на деца със Специални Образователни Потребности на възраст от 3 до 7г.
================

Тел.: 0878838797

www.kakda.info

Лица на Академия за детско здраве

Irena Petkova
Neli Mutafova
Marinela
Galina Kabadjova
Vanya ZaharievaVanya Zaharieva
Dessy Peeva
СугестопедияShutterstock