Aгресията в училище при децата между 6 и 10 годишна възраст

Агресията в днешния модерен свят става все по-често явления сред подрастващите. Тази агресия се среща в училищната среда, където е благоприятна за множество прояви на насилие, дори при децата от първи до четвърти клас.

Ето защо е важно родителите да имат добро познаване на характеристиките на агресивното и насилствено поведение. Също така и многото контексти, в които това поведение се изразява.

Различни проучвания, както и моите лични наблюдения показват, че агресията при децата на тази възраст се изразява от много фактори.

Едни от основните които могат да бъдат причина за едно такова агресивно и насилствено поведение при тези деца са:

 • възпитанието, което детето получава от родителите;
 • домашната среда, в която то живее и израства;
 • еволюцията на технологиите и модната тенденция тези технологии да бъдат използвани в училище.

Много често поведението на родителите, които се обръщат с агресия срещу децата си, несъзнателно ги превръщат в насилници. Все по-често си крещят едно на друго, повтаряйки моделите на своите родители.

Едно дете на което му се дава любов, търпение и време, изразява своите чувства и емоции още през първите 6 години от живота си. Много по-рядко то става жертва на насилие в училище. Такова дете израства в благоприятна за психическото си развитие среда, което от своя страна развива неговото самочувствие и го прави способно да отстоява себе си. Без да има страх от последствия или реакцията на другите.

Често децата с агресивно поведение дори не се опитват да причиняват насилие върху такива деца. Те се насочват с насилие по скоро към деца с ниско самочувствие.

Ниското самочувствие при някои деца може да бъде предизвикано също така от факта, че детето живее в семейство с ниски финансови възможности. Тук ще посоча именно модерните технологии като лаптопи, модерни телефони и други капризи, които децата идващи от семейства с по-големи финансови възможности притежават.

Това разбира се разделя децата на две групи : « бедни и богати »!

При « бедните деца » това  предизвиква ниско самочувствие или завист. А другата група тази на « богатите деца » се оформя едно прекалено високо самочувстие и гледане с пренебрежение към противоположната група. Притежанието на такива капризи в училище често са повод за агресия с цел присвояване на тези предмети по насилсвен начин или на кражби. Това засилва както физическата, така и вербалнанта агресия между децата, а именно настройване на едни деца срещу други.

Осъзнавайки всички тези факти, отговорността на родителите е да спестят тези нежелани ситуации, предизвикващи агресия и насилие в училище.

Нека си зададем въпроса: Дали на тази възраст децата ни имат наистина нужда да носят в училище такива модерни телефони, лаптопи и други подобни?

Често пъти самите родители дават умишлено телефони на децата си, за да могат да се свържат с тях по всяко време.

Това обаче е нужда на родителя, а не на самото дете.

Нека си зададем въпроса:  Дали това, че децата притежават телефони на тази възраст ще подобри комуникацията ни с тях?

Онази комуникация, от която децата наистина се нуждаят е да се равиват и да израснат едни здрави и пълноценни възрастни хора. Тоест, жива комуникация, гледайки децата в очите с любов, разбирателство, търпение, изслушване, внимание, разбиране. Именно липсата на тази истинска – жива комуникация е една от най-важните причини за развитието на агресия и неразбиране между децата в училище.

Най-често срещаните форми на агресия в училище са физически и вербални:

 • удряне
 • блъскане
 • обиди
 • прякори
 • дразнене
 • заплахи
 • взимане на лични вещи
 • говорене зад гърба  на дадени деца
 • настройване на другите срещу тях.

Насилието и агресията в каквато и да е форма води до негативни психологически последици за децата.

Най-често срещаните въздействия са:

 • стрес
 • безпокойство
 • загуба на мотивация за ходене на училище
 • намаляване на резултатите в училище
 • чувство за безсилие, изолация
 • затваряне в себе си и дори идеи за самоубииство

Родителите, които забелязват такива „сигнали“ в поведението на детето си, трябва да се отнесат с голямо внимание към това. Да помогнат на това дете да изрази своите емоции и притеснения. А в случай на насилие и агресия трябва незабавно да се вземат мерки.

Това което се забелязва понякога е, че дори учителите и персонала в училище банализират тези явления. Не отдават нужното внимание за защита на тези деца, които се оплакват, търсейки помощ и защита от тях.

След няколко такива безразличия към такава ситуация от страна на училището, детето спира да се оплаква на учителите. Така или иначе нещата не се променят. Самите деца започват да се чувстват виновни и често дори не споделят в къщи какво се случва с тях.

Ето защо много важно е родителите да наблюдават поведението на детето. Да се отнасят с отговорност на всяка една промяна и необичайна реакция. То трябва да чувства, че може да се опре на родителите си, които да гарантират неговата безопасност.

Трябва да обасняваме на децата какво е агресия и коя е разликата на начина, по който се използва тя. Когато детето е подложено на агресия и насилие в училище, то трябва да знае, че да се защити физически или вербално, не е агресия, но е защита. Без нея то ще бъде подлагано все по-често на насилие и тормоз от другите деца.

Децата с агресивно поведение, имат също голяма нужда от помощ. Често именно изразявайки се чрез агресия, тези деца искат да привлекат вниманието на родители или учители, за да бъдат видяни и чути. Децата които не се чувстват обичани или се чувстват отхвърлени от родители или учители, сменят поведението си към агресивно, за да бъдат забелязани. Това се случва често когато в семейството идва новороденото братче или сестриче. Тогава цялото внимание на родителите е прехвърлено върху него.

Друга причина някои деца да се изразяват с агресия е, че не са научени на граници в искането и поведението си. На тези деца всичко им е било позволено и те не могат да различават добро от злото. Това, че когато причиняват агресия, това причинява болка  на другите.

Тези деца са научени да получават всичко тук и сега.

Ето защо правилното възпитание до 6 годишна възраст е от голямо значение. На тези деца трябва да им се обяснява какви са последствията от тяхното поведения за другите. Да се научат постепенно на емпатия и разбиране. Освен това, често родителите и учителите на такива деца, отговарят на тяхното поведение по същия начин – с агресия. Наказват децата без каквито и да било обяснения. Вместо да се опитат да обяснят какво точно в поведението на детето е предизвикало това наказание. За да може то да разбере и да се опитва да не го повтаря и да не бъде наказано наново.

Много е важно да се дава възможност на тези деца да изразят чувствата, които ги карат да имат това поведение. Изразявайки тези чувства те ще могат да намалят стреса и гнева, който е събран в тях.

Разбира се това изисква търпение! С време и постоянство е възможно нещата наистина да се подобрят!

Нека не забравяме, че децата се раждат като един чисто бял лист. Те не знаят какво е добро, зло, агресия, насилие, страх. Цялата картина, която ще бъде « нарисувана » на този бял лист зависи в най-голяма степен от нас родителите.

В днешният забързан и стресиран свят трябва да намираме време за нашите деца. Време да ги учим да живеят с любов, емпатия,  разбирателство. Време да бъдем с тях,  за да се чувстват обичани. Време за прегръдки и подкрепа винаги когато имат нужда! Време да ги учим на граници, за да имат една безгранична любов към живота, хората и света!

Ако мислите, че статията ще е полезна и за други, предайте нататък и споделете!

 

Автор: Нели Христова