ДВИЖЕНИЕ

Човек се ражда с резерв от вътрешна енергия, но за нормален живот и развитие това не е достатъчно. Всяко лице култивира своята енергия и създава свой собствен живот. Необходимо е жизнената енергията да се разпределя равномерно и хармонично в тялото. Излишъкът, както и липсата й, могат да доведат до заболявания.

Децата са по-активни и умеят да усещат света около себе си. С помощта на упражнения и практики ние ги учим как да управляват своята жизнена енергия и да направляват живота си.

meditacia
deca-uchat
silni-deca
dete-i-kon
dete-na-kon
kid-yoga