ПЕДАГОГИКА

Педагогиката е социална наука, за обучението и образованието на детето. Представлява съвкупност от закономерности, принципи, методи, форми, средства и процедури за реализация на учебно-възпитателната дейност. Изследва същността, закономерностите, тенденциите и перспективите на развитието на педагогическия процес. Целта на педагогиката е с научни методи и средства да разработва теории за формирането на човешката личност.

dete-uchi
deca-uchat
dete-yaponia
dete-gradinaShutterstock
deca-tichatShutterstock
deca-igraShutterstock
deca-zemiaPixabay
deca-proektShutterstock
dete-tsviatShutterstock