ПЕДАГОГИКА

Педагогиката е социална наука, за обучението и образованието на детето. Представлява съвкупност от закономерности, принципи, методи, форми, средства и процедури за реализация на учебно-възпитателната дейност. Изследва същността, закономерностите, тенденциите и перспективите на развитието на педагогическия процес. Целта на педагогиката е с научни методи и средства да разработва теории за формирането на човешката личност.

Адаптация в училище

Как да помогнем на детето да се адаптира в училище – част 1

Условно процесът на адаптация на…
majka-dete

Защо е нужно да дисциплинираме децата си и как да го направим с любов?

Съвременните родители са парализирани…
dete-uchi
deca-uchat
Тайната на успеха на Япония е в начина, по който те отглеждат децата си
dete-na-kon

Децата и конете

Източник на изображението: PIxabay Ездата…
dete-gradinaShutterstock
deca-tichatShutterstock
СугестопедияShutterstock

Сугестопедия

  „Организираното, психологически…