ПСИХОЛОГИЯ

Детската психология е дял от науката психология, която се занимава с особеностите и закономерностите в детската психика през различните периоди от детството до юношеството. Тя се стреми към това да предостави методи и подходи, които да помогнат на учителите и родители да разбират детето, как то реагира на различни ситуации, чувства, мисли и възприема, да предсказват характеристиките на неговото развитие и да разбират как събитията и преживяванията от детството оказват влияние върху последващото му развитие.

Как да разберем кога детето е стресирано след учебния ден?

Често стреса при детето, което е на…
чувства

Какво означава „да оставяме децата сами“

„Мъдростта на родителя се проявява…
dete-tablet

Как да развивате детето

Известният американски психолог…

„Сега ще си поговорим на твоя език”- игра с пясък

Когато общувате с децата си, е…
stress

Aгресията в училище при децата между 6 и 10 годишна възраст

Агресията в днешния модерен свят…