ПСИХОЛОГИЯ

Детската психология е дял от науката психология, която се занимава с особеностите и закономерностите в детската психика през различните периоди от детството до юношеството. Тя се стреми към това да предостави методи и подходи, които да помогнат на учителите и родители да разбират детето, как то реагира на различни ситуации, чувства, мисли и възприема, да предсказват характеристиките на неговото развитие и да разбират как събитията и преживяванията от детството оказват влияние върху последващото му развитие.

stress
meditacia
acne-face-map-1
derehi-na-bebe
rozi
deca-razvod