Чаша чай. До и после

Преди години ми попадна една изключителна книга – „Топла чаша в студен ден. Как физическите усещания влияят върху нашите решения”, автор Лобел Талма.

Авторът описва връзката между физическите фактори като топлина, студ и други и човешкото поведение, като стига до мисловни процеси и взимане на решения. Дребни на пръв поглед неща, като топлината на чаша чай в ръцете ни, се оказват способни да повлияят и да променят нашите оценки, съждения и поведение. И като фен на източната култура, което е естествено за мен като иглотерапевт, се зарадвах да намеря още едно научно подтвърждение на смислеността на източните ритуали и действия.

Днес традиционната психология се насочва към вътрешните причини за нашето поведение, към изучаване на миналото и детството ни, където са корените на нашите постижения и провали, а предмет на научни изследвания са страховете, емоциите, желанията и намеренията до ниво хормони, невромедиатори, невронни пътеки и умението ни да се адаптираме към средата.

В различните варианти на психологията, основен акцент е поемането на отговорност за живота ни. Оказва се, че е важно не само какво сме преживели, но и какъв вид натиск или въздействие оказва външният, съвсем физически свят, върху нас тук и сега. Средата, в която живеем и общуваме, има влияние и определя в известна степен и нас самите като личности.

Съвременните научни изследвания помагат да разберем психотерапевтичните нюанси в източните техники. Все повече хора обръщат внимание на осъзнатото дишане, медитация, йога, Ци Гун. Оказва се, че в дребните неща се крият подкрепящи модели и стратегии, но остава малкото – да ги забележим и осъзнато да ги използваме.

Цялостността на организма ни не е метафорична, а физическа. Когато започваме да тренираме полезни за здравето техники, избираме по-комфортни условия. От там идват и многото условия за протичане на една тренировка – да няма излишен шум, да не ни е студено, да не сме на течение, колана да не натиска корема, да не бързаме да влезем в зоната на болка и напрежение. Всичките външни фактори са в подкрепа да подпомагат постигане на целта да направим техниката оптимално добре. Истината е, че реалните тренировки включват навлизане в зона на дискомфорта, без това няма истински резултати и движение напред.

Какво да направим като за начало?

Да започнем осъзнато да забелязваме и използваме онези нюанси, които ни променят, които правят тренировката резултатна, мотивираща и зареждаща. Всичко, в което влагаме усилия, за да постигнем желан резултат включва и необходимостта да си изградим критерии. Те ще ни дават обратна връзка за случващото се и за това дали е нужно да има промени или не. За да предизвикваме себе си постепенно и все повече и, както сега е модерно да се казва – „да ядем слона на малки хапки“. Преодоляването на тази граница ще доведе до повече удовлетворение и мотивация.

Тогава удоволствието от чаша чай в студен ден ще е още по-голямо.

Пожелавам приятна чаена церемония! Успех във вашето ЯнШенФа, отглеждане на живота!

Д-р Валерий Шакола.