dete-i-kon

Децата, аутизмът и конете

Източник на изображението: Pixabay

Какво представлява терапията с помощта на коне?

От хиляди години се смята, че връзката между човека и животните има лечебно въздействие върху психическото състояние на човек. Терапията с коне е предназначена за деца и възрастни, които имат набор от физически, психологически, емоционални и социални затруднения.

Специфичният терапевтичен резултат е свързан с ритмичното движение на гърба на коня, който се движи едновременно в три равнини – напред-назад, нагоре-надолу и наляво-надясно. Терапията се провежда на специално обучен за целта кон заедно с цял екип от водач, придружители, психолози, специални педагози, физиотерапевти като целта е подобрение на физическото и емоционалното състояние на детето и комуникацията с обкръжаващия свят. Терапевтите помагат на пациентите да седят върху коня в различни позиции като седеж и лягане върху коня, страничен седеж, изправяне с опора в стремената, но без да се държат.

Терапията с помощта на коне е полезна за:

  • Отпускане на блокирала мускулатура;
  • Баланс;
  • Изграждане на мускулна сила;
  • Координация между ръце и очи;
  • Усещане за движенията на тялото;
  • Изграждане на усещане за самоконтрол;
  • Изграждане на увереност в собствените сили;
  • Подобряване на общуването;
  • Подобряване на концентрацията;
  • Подобряване на социализацията, търпението, моториката, усещанията.

Терапия с помощта на коне и дейности при деца с аутизъм и синдром на Аспергер

Аутизмът представлява нарушение в развитието, който засяга мозъка, най-вече в областта на комуникацията и социалното общуване. Синдромът на Аспергер е по-лека форма на аутизъм, при децата с този синдром комуникацията е добра, а повторяемостта на действията е не е така отчетливо изразена.

Терапията с помощта на коне и дейностите с коня от земя имат много благотворно въздействие върху децата с аутизъм заради усещанията и възприятията, които самата езда създава – моторни, емоционални и сетивни.

Движенията на коня стимулират правилно движение в тазовата област и задействат кости, стави и връзки. Конят раздвижва човека по повече от един начин като го кара да се навежда, изправя и накланя, което трудно се постига при курс по физиотерапия. Самият седеж върху коня подобрява мускулната сила, симетрията на мускулите, баланса, стойката, развива гъвкавост, подобрява кръвообращението, координацията и дишането (което влияе и върху говорната функция).

Децата с аутизъм изпитват затруднения да интегрират усещанията си и реакцията на тялото си към външната среда и терапията с помощта на коне им помага да „наместят“ собственото си тяло в пространството. Тя често се провежда без седло и така детето по-цялостно усеща движението на коня с различни части от своето тяло.

Контактът с коня при тези деца спомага за изграждане на емоционална връзка.

Децата с аутизъм трудно установяват емоционален контакт с околните. За тях е трудно да поддържат зрителен контакт, за изразят чувствата си и да покажат кого обичат.

С конете те имат възможността да общуват невербално, а физически. Те могат да ги галят, да ги прегръщат, да ги потупват, да ги четкат. По този начин изграждат емоционален „мост“ с коня и се учат да изразяват емоциите си и към други хора. Терапията с коне дава на децата с аутизъм усещане за себе си, за собствено им тяло и ги учи как да общуват с обкръжаващия свят. Увереността на детето в собствените му сили расте, защото получават усещането, че знае как да говори и работи със своя кон.

Тези деца бързо се привързват към коня, който яздят, а след това и към учителите си, треньорите, терапевтите и членовете на семейството.

Развитие на когнитивни и езикови умения

Често децата с аутизъм трудно се ориентират в пространството. Чрез терапията с коне, тези деца се ориентират за посоката по време на игра и така по-лесно я възприемат и запомнят. Детето се учи как да направлява коня, което му дава повече възможности за общуване. То получава естествена мотивация да се движи и заедно с това и естествена мотивация да комуникира. Терапията подобрява познавателните процеси на детето.

Например, терапевтите карат децата да хвърлят цветни топки в определена за това кошница докато яздят, да докосват очите, устата и ушите си докато звучи детска песничка и да разпознават различни картини.

Вълнението от ездата стимулира общуването, защото ездачът комуникира и с терапевта, и с коня. Децата аутисти, които не говорят изведнъж изпитват желание да кажат нещо, защото произнасят името на коня и го подкарват да тръгне! За тях това е забавно и весело.

Ползата от терапията засяга и сетивните възприятия.

Вестибуларният апарат отговаря за равновесието и ориентацията в пространството. Той се намира във вътрешното ухо и бива стимулиран от промяна на посоката, накланяне на тялото и скоростта. Ездата събужда тези възприятия, а емоциите, които тя създава, мотивират детето и провокират интереса му.

Благотворното влияние за децата с умствени и емоционални увреждания се дължи на специалната връзка, която развиват с коня. Конете, които се използват за терапията са специално подбрани – те са спокойни и търпеливи. Връзката, която се изгражда с тях, е безусловна и не е натоварена с оценки и по този начин детето се привързва и общува с друго живо същество, нещо много трудно за децата с аутизъм. Една от най-големите ползи от терапията е, че децата се забавляват.

За тях това не е терапия, а забавление!

Все пак, първият път, когато детето аутист се изправи пред коня, то често проявява обичайното поведение при смяна на средата – плач, викове, повтаряне на думи. Всичко това спира когато детето се качи на коня и конят започне да се движи, а при второто посещение няма и следа от подобно поведение.

Повтарянето на различни думи може да започне отново при някаква промяна, например когато конят спре, но в момента в който детето се научи как да му подаде сигнал да тръгне отново, от това поведение не остава и следа.

Преводач и съставител: Ваня Тодорова, собственик на конна база „Ахил“

Източници:

ASDF- Autism Spectrum Disorder Foundation

Aspen Education Group