Дишането през устата води до отслабена телесна конструкция

Много от болестите, от които съвременният човек страда, са причинени от разпространения навик да се диша през устата.

Децата, на които се позволява да дишат по този начин, израстват с увредена жизненост и отслабена телесна конструкция.

Дихателният механизъм на човек е устроен така, че той да може да диша или през устата, или през носните отвори, но това към кой от двата метода се придържа за него е от жизнено важно значение, тъй като единият носи сила и здраве, докато другия води до болести и слабост.

Редица заразни болести се хващат заради навика да се диша през устата и много от случаите на настинка или заболяване на гърлото също са резултат от него.

Дихателните органи притежават свой защитен механизъм, филтър или прахоуловител в ноздрите. Когато дъхът се поема през устата, между устата и белите дробове не съществува нищо, което да филтрира въздуха или да улавя праха и другите чужди тела във въздуха. От устата до белите дробове пътят пред праха и другите замърсители е чист и цялата дихателна система е незащитена.

Възпалението на дихателните органи често се дължи на студения въздух, преминаващ през устата. Човекът, който нощем диша през устата, винаги се събужда с пресъхнала уста и с усещането за сухота в гърлото. Нарушил е един от природните закони и е посял семената на болестта.

Следва продължение

* Заглавие на Академия за детско здраве

Из „Рамачарака, Й, Науката за дишането, Аратрон, София, 2001, с. 31-36.”