Лице на Академия за детско здраве

д-р Райна Жейнова

д-р Райна Жейнова

Педиатър-хомеопат

Д-р Райна Жейнова е специалист по детски болести от 1996 г. Работила е като участъков педиатър в гр. Търговище, в продължение на 13 години.

Завършила е двугодишен курс на обучение по хомеопатия през 2001 г. Също така е член на Българската медицинска хомеопатична организация /БМХО/.

В рамките на трудовия си стаж е имала възможност да разшири познанията си чрез многобройни курсове в областта на профилактичната медицина, касаещи майчиното и детско-юношеското здраве. Чрез беседи, семинари, дискусии и участие в проекти, активно е работила за промоция на здраве и профилактика на болестите, в продължение на 10 години.

Седемнадесетгодишното ѝ паралелно обучение и практикуване на хомеопатичния лечебен метод, надгражда клиничния ѝ опит и спомага за индивидуалния подход към всеки един пациент.

Наградена е за добра хомеопатична практика от Българската медицинска хомеопатична организация /БМХО/ през 2009г.
____________________________________________

МЦ "ФИТОЛЕК" - София

Адрес: София 1407, кв."Лозенец", ул."Рилски езера" бл. 15, ет.1, ап.1 (на домофона се натиска най-долният звънец, на който пише "Фитолек")

Работно време: от 9:30 – 17:30 часа,
от понеделник до събота

Тел: 962-48-22