Лице на Академия за детско здраве

Гергана Атанасова

Гергана Атанасова

Психолог - психотерапевт

Здравейте, казвам се Гергана Атанасова. Магистър съм по специалността „Педагогическо и психологическо консултиране“. Работя като психолог от 2011г. с деца и възрастни. Преминала съм успешно и обучението си по базисно и майсторско ниво в школата по Позитивна психотерапия. Предстои ми сертифициране. Към настоящия момент психотерапевтичната ми практика е под супервизия. Обичам работата си със своите предизвикателства. В нея следвам принципите на конфиденциалност – изграждане на доверие между психолога и неговия клиент, поддържане на високо ниво на професионализъм чрез участие в различни обучителни семинари и конференции, уважение и зачитане индивидуалността на детето и възрастния в психотерапевтичните отношения.

Сфери на компетентност:
- Психология и психотерапия.
- Психологическо консултиране и терапия при състояния и симптоматика, причиняващи психично страдание.
- Психологическо консултиране и терапия при зависимости, тревожни и депресивни разстройства, натрапливости.
- Психологическо консултиране и терапия при психо-емоционални кризи, свързани със загуба, раздяла, житейски проблеми и конфликти.
- Детска психология и психотерапия.
- Психологическо консултиране и терапия при деца и юноши с поведенчески проблеми.
- Психологическо консултиране и терапия при нарушения в детското развитие – хиперактивност, аутистичен спектър, комуникативни нарушения, проблеми в адаптацията и социализацията.
- Консултиране при наличие на затруднения и въпроси около осиновяването на дете.
- Терапевтични групи за деца и възрастни, развиващи групи за деца.
- Творчески ателиета.

================

Тел: 0894 671323

Фейсбук страница: Детска психология

Лица на Академия за детско здраве

Irena Petkova
Neli Mutafova
Marinela
Galina Kabadjova
Vanya ZaharievaVanya Zaharieva
Dessy Peeva
СугестопедияShutterstock