Лице на Академия за детско здраве

Християна Шанова

Християна Шанова

магистър "Предучилищна и начална училищна педагогика", Монтесори специалист

Казвам се Християна Шанова, родена съм в София, но живея в Пловдив. На 48 г. и имам две деца – момиче на 22г. (студентка в Дъблин) и син на 11 г.

Завършила съм преди повече от 20 години Специална педагогика в СУ Климент Охридски – гр. София – бакалавър.
Преди 2 години се дипломирах и като Магистър в ПУ Паисий Хилендарски – гр. Пловдив, специалност ПНУП - предучилищна и начална училищна педагогика.

Към момента съм пета година Ресурсен учител в ОУ в Пловдив (учител на децасъс специални образователни потребности – работя в екип с психолог и логопед).

През 2018 г. се сертифицирах в Монтесори метод за деца от 6 до 12 г. към Асоциация Монтесори - Ръка за ръка.

Модулите, залегнали в обучението са:

1. Философия на метода Монтесори
2. Упражнения от ежедевния живот и изкуство
3. Езикови познания
4. Математика и геометрия
5. Биология
6. География
7. История
8. Музика
9. Образование за мир