Игри

Играта е първият учител на нашите деца. Играта е тази, която развива, провокира и обогатява децата. Играта стимулира въображението и изобретателността в децата, подобрява координацията, самочувствието им и техните социални умения. Децата имат нужда от игра повече отколкото от учене. Те трябва да бъдат оставяни да играят до възрастта, до която те самите имат нужда от игра. Не бива детството им никога да бъде прекъсвано под предлог, че вече са порастнали.
Защото детството е само веднъж!
С названието фина моторика се обозначават фините движения на пръстите на ръцете. Тя е пряко свързана с развитието на мозъка и когнитивните умения на децата. Развитието на фината моторика е особено важно във възрастта между 2 и 6 години.
Логичното мислене на човек е оперативен процес на умствена дейност, в който той работи с конкретни и точни понятия. Този тип психическо функциониране е необходимо за вземане на решения, извличане на заключения, когато е необходимо да се прилага вече придобит опит или знания и да се анализира получената по-рано информация.
sud-voda

Улови ме

zen-gradina
kamani-balans
ogan
dete-piasakShutterstock
Shutterstock

Полезни игри за деца и възрастни по време на карантина

Д-р Кабаджова от Analysingminds.com дава идеи за психологични игри за цялото семейство. Вижте!
zen-gradina
kamani-balans
ogan
dete-piasakShutterstock

Изобретателнoстта се определя като способността да ни хрумват нови и полезни идеи. Както и интелигентността, тя е способност, с която сме надарени в различна степен. Тя може да се развива по различни начини.

Това са игрите, които предполагат физическа активност. Те имат своя важен дял, защото чрез тях се повишава жизнената енергия на децата, което от своя страна повишава както тяхната изобретателност, така и логичното им мислене.

mandala
deca_voda
zen-gradina
kamani-balans
ogan
dete-piasakShutterstock
mandala
deca_voda
ogan