Лице на Академия за детско здраве

Ирена Петкова

Ирена Петкова

Психолог

Ирена Петкова – психолог, специализираща „Психодинамична психотерапия”. Работи индивидуално с деца, юноши и възрастни. Провежда психодиагностични сесии с родители на деца от аутистичния спектър или деца с хиперкинетично поведение с/без дефицит на вниманието. Участва в работата с групи за деца и родители, на които им предстои отделяне и започване на детска ясла или детска градина.
================

Тел.: 0883 328 450

www.kakda.info

Лица на Академия за детско здраве

Irena Petkova
Neli Mutafova
Marinela
Galina Kabadjova
Vanya ZaharievaVanya Zaharieva
Dessy Peeva
СугестопедияShutterstock