Лице на Академия за детско здраве

Ирена Петкова

Ирена Петкова

Психолог

Ирена Петкова – психолог, специализирала „Психодинамична психотерапия”. Работи индивидуално с деца, юноши и възрастни.

Провежда психодиагностични сесии с родители на деца от аутистичния спектър или деца с хиперкинетично поведение с/без дефицит на вниманието.

Участва в работата с групи за деца и родители, на които им предстои отделяне и започване на детска ясла или градина.