Източните тайни за нашето здраве са скрити в корема

В традиционните източни учения, една от най-важните зони, е така нареченият Дан Тян.

Къде се намира?
В различните традиции точната локализация на Дан Тян се описва с определени нюанси, но основно това е зона, включваща пъпа и до 4 пръста под него.
Към тази зона са насочени много практики, както развиващи, така и профилактични и лечебни.
В Традиционната Китайска Медицина (ТКМ) се смята, че това е изворът на енергия и здраве.

Как се използва?
При медитация, практикуващите насочват вниманието си там, като създават определени преживявания и ефекти.
В Цигун работата с тази зона събужда „енергия“, която се насочва по определени схеми.
При масажи и иглотерапия това е предпочитана за въздействие зона.

Интересен факт е, че в чаена церемония (по-правилен превод – чаено действие) Дан Тян участва като важен приемник и акумулатор на Ци – жизнената сила.
Доброто храносмилане, имунитет, тонус и настроение са свързани с доброто функциониране и здраве на този важен център.
Според ТКМ това е зона-пазител и източник на най-вътрешната, вродена „енергия“.
Ако погледнем „малко“ назад, в пренаталния период, чрез тази зона – пъпната връв, ние получаваме от майката всичко, което е нужно за живота ни и по същата пътечка отдаваме ненужното.
Психологически и енергийно тази зона остава активна през целия ни живот и сериозната част от здравето ни, тонуса и позитивизма, остава свързана със състоянието на Дан Тян.

Какво можем да направим днес, за да поддържаме тонуса и доброто здраве?
Сутрин, непосредствено след събуждане, разтриваме корема (при липса на противопоказания!) до поява на топлина и усещане за комфорт в корема. Силно препоръчвам това действие да е първото занятие в подготовка към деня. Няколко минути! Всеки ден!
Другата техника е 5 минути концентрация в Дан Тян с предизвикване на чувство за топлина.

Тези две техники могат да ви помогнат да сте по-бодри и същевременно по-стабилни, с по-добър тонус и по-добро функциониране на СЧТ (стомашно-чревния тракт).
Успех във вашето ЯнШенФа – отглеждане на живота.