Група деца на маса пред дъска в училище

Как да помогнем на детето да се адаптира в училище – част 2

Особености при адаптацията на първокласниците в училище.

Адаптацията на детето към училищния живот е сложен и многостранен процес благодарение, на който детето се приспособява към нови условия и нов статус. Хармоничното протичане на този процес е невъзможно без помощта на възрастните, от които се очакват разяснения и уточнения. A също и помощ, думи за поддръжка или просто прегръдка.

Родителите трябва да разбират, че процесът на адаптация е временен и от това колко усилия полагат зависи продължителността на адаптацията и по-нататъшния успех на обучението на детето им.

Адаптацията на детето към училище в голяма степен зависи от обстановката в клас. Ако на първокласника му е комфортно, интересно и не чувства, че нещо го заплашва – това със сигурност облекчава процеса.

Вижте още: Как да помогнем на детето да се адаптира в училище – част 1

В този период главната задача на учителя е да осигури дружелюбна атмосфера в клас. В същото време при детето се наблюдава завишена тревожност, вътрешно напрежение, самооценката се занижава.

Важно е детето да има възможност да се учи в удобен за него режим. Учителят е необходимо да бъде спокоен и сдържан, да обръща внимание на успехите и постиженията на детето. Ако учителят не отчита спецификата на този период, то е възможно детето да получи нервен срив. Затова е много важно да се наблюдава физическото и психичното състояние на първокласника.

Ако при родителите се появи съмнение, че при детето им периодът на адаптация протича тежко, то те задължително трябва да поговорят с учителя. Освен това е важно родителите да не се притесняват да потърсят помощ от специалист – психолог, логопед, медицински работник и т.н.

 

Условия за успешна адаптация

 

Към най-успешните условия за адаптация са:

  •         наличието на цялото семейство
  •         високо ниво на образование на родителите
  •         адекватни методи на възпитание
  •         уважаване правата на детето
  •         готовността на детето за училище
  •         положително отношение в семейството към статуса на ученик

 

Признаци на успешната адаптация

 

  1.       Удовлетвореност от процеса на обучение. Детето с радост говори за училище и го посещава с удоволствие. 
  1.       Усвояване на програмата –  За детето не е особено трудно да се справи с поставените задачи. Ако едно дете работи по традиционна програма, но изпитва някои трудности, важно е да го подкрепите и да не го сравнявате с други деца, да не го упреквате и да не посочвате недостатъците му. Ако възникнат трудности при учене по по-сложна програма (например със задълбочено изучаване на предмет), родителите трябва да обмислят възможността да преминат към обикновена програма.
  1.       Степен на самостоятелност – Детето трябва да изпълни задачите самостоятелно; след неуспешни опити може да поиска помощ от възрастен.Много възрастни започват да помагат от самото начало и това е голяма грешка. Детето бързо свиква с тази опция за подготовка на домашна работа и в бъдеще ще му бъде по- трудно да я изпълни самостоятелно.
  1.       Удовлетвореност в отношенията с учителя и съучениците – Това е един от основните признаци. Ако детето е развило хармонични отношения с учителя и съучениците, процесът на адаптация ще се осъществи много по-лесно и без сътресения.

 

Очаквайте продължение…

 

Автор: Емилия Начева