Адаптация в училище

Как да помогнем на детето да се адаптира в училище – част 1

Условно процесът на адаптация на детето за училище е прието да се разделя на три основни етапа, всеки от които има своите специфики. В тази статия ще насоча вниманието ви към важната тема за адаптацията на децата в училище. Както всички знаем, този период е кризисен в развитието на детето. Сега вече то има възможност да разшири кръгозора си, да се запознае с други деца, които са нови за него, да се социализира, да придобие нови впечатления и знания. На преден план излиза авторитетът на учителя. Родителите привидно остават на заден план. Важно е какво се случва в училище и какво е казала „Госпожата“. Това е напълно естествен момент  в израстването на едно дете. И според теорията за развитието, това е криза. Много е важно как тази криза се приема и овладява както от детето, така и от родителите.

Ето и основните точки по които, се надявам да внеса яснота.

  •       Адаптационен период – какво е това?
  •       Етапи на адаптацията
  •       Особености при адаптацията на първокласниците
  •       Видове адаптация
  •       Трудности и проблеми, с които могат са сблъскат  учениците и техните родители
  •       Условия за успешна адаптация
  •       Общи препоръки за родителите

Началото на учебната година за много деца и техните родители е тясно свързана не само с приятни и вълнуващи моменти в подготовката за училище, но и със сложен преход на детето към статуса му на ученик. В повечето случаи родителите се сблъскват с психологически и социални проблеми, свързани с новия етап от живота на детето – адаптацията към училище и адаптацията към новите условия в училище. В следващите редове ще се опитам да отговаря на въпроса „Как да се извърви този път с минимални загуби за здравето на децата  и за нервната система на родителите“.

Адаптационен период

Какво е това „Адаптация на детето към училище?“

В най-широк смисъл думата адаптация – това е приспособяване към окръжаващите условия. Адаптация към училище – това е привикване към системно обучение и новите условия в училище. От психологична гледна точка, адаптацията може да продължи от 6 – 8 седмици до шест месеца,  понякога и повече. Защо при децата този период варира така? Сроковете при адаптацията са свързани с много фактори: това е „атмосферата“ в семейството, личностни особености на детето, нивото на неговите знания и умения, типът на образователното учреждение, нивото на сложност на образователните програми и т.н.

 

Етапи при адаптацията и особености.

  • Първият етап при адаптацията условно се нарича „Ориентировъчен“

Детето се приспособява към новите условия, изучава обстановката, границите, нормите и т.н. Това му се отдава значително трудно. Детето често е напрегнато и физически и психологически. Реакциите му могат да бъдат ярко украсени и резки.

Този етап продължава около две – три седмици.

  • Втори етап е етапът на „Неустойчивото приспособяване“

Наименованието говори само за себе си. Детето започва да се приспособява. То е вече близо до търсенето на оптимално поведение в новите условия. В малката главичка се подреждат схеми на поведение – това дава възможност на организма да изразходва по-малко сили, отколкото при първия етап. Реакциите са вече по-малко емоционално украсени.

Продължителността на този етап е около две, три седмици.

  • Трети етап на адаптация – „Относително устойчиво приспособяване“

На този етап при детето се появява увереност в избраните форми на поведение, те стават устойчиви. Появява се окончателната оценка на понятията: „аз съм ученик и какво значи това“

Този, последен етап продължава от пет, шест седмици до една година.

 

Очаквайте продължение…

 

Автор: Емилия Начева