Какво значи капки за криза?

kapki-bah

Източник: Shutterstock

Баховата терапия e насочена към психосоматичните нива на даден проблем, които най-често съдържа и причината за неговата проява. По този начин е възможно да се появи лечебната криза, която е показател за разблокиране на състояние, с което човек не се справя сам и организмът му има нужда от допълнителна подкрепа, за да може да си завърши пълноценно процеса. Важно е лечебните кризи да се отчитат и да се реагира в съответствие с нуждата, за да се помогне на процеса на разблокиране.

Лечебна криза може има под следната форма: прекомерна плачливост (при доста от цветята), гневни изблици (при Джел, Холи – цвете на гнева), болка в стави, кости, мускули (при Скална вода), стряскане от най-малки шумове (при Мимулус), сънуване на кошмари (при Скална роза) и пр.

Капките за криза се приемат като в чаша пълна с вода се поставят 4 капки. След това водата се пие на равни интервали от време, по една глътка, докато свърши. Капки за криза могат да се пият до 3 пъти дневно като те са допълнение към основните 4 пъти по 4 капки, освен ако терапевтът не е променил подходът си по някаква причина.

Статията е подготвена по материали от: bachtherapy.po-dobre.com

Свързани статии

bremennost-bah
deca-imunitet
kapki-bahShutterstock
deca-igraiat
kapki-bah
kapki-bahShutterstock