kon-i-deca

Конната терапия подобрява дишането, преглъщането и вокализирането

Физиологията на конната терапия се основава на въздействието на движенията на коня върху човека. Начинът, по който се движи конят е многоизмерен, променлив, ритмичен и повтарящ се. Движенията на задните крака на коня и на неговият таз са много близки до движенията на човешкия торс, таз и крака, когато човек ходи. Тазът на коня се измества странично 4 до 5 см, докато човешкият – 7 до 8 см. Тазът на коня се завърта с 8 градуса, докато човешкият – с 3-4 градуса.

Конната терапия се провежда без седло. Топлината на тялото на коня (38 градуса) в комбинация с ритмичните движения регулира мускулния тонус, намалява спазмите и подобрява симетрията на тялото.

Промяната на хода, посоката и скорост на коня дават различен стимул, който да предизвика промяна в центъра на тежестта на ездача. Това се постига, когато конят върви в кръг, прави осморки, между конуси или през пресечена местност. По време на терапевтичната сесия, терапевтът променя положението и на самия ездач като го обръща назад и настрани.

Личен архив

По време на занятието децата изпълняват различни дейности, които допълнително подобряват техния баланс, стабилност, фина и обща моторика и ориентация в пространството. Това се постига чрез игри като подаване на предмети, даване на „пет“, обръчи и други играчки. Децата се забавляват, защото приемат занятието като игра и не разбират, че „работят“.

Благотворният ефект от терапевтичната езда и общуването с конете е голям и оставя траен отпечатък върху физиката и психиката на всеки, които са е докоснал до тях.

Преводач и съставител: Ваня Тодорова, собственик на конна база „Ахил“

Източници:

ASDF- Autism Spectrum Disorder Foundation

Aspen Education Group