Майчиното мляко и предимствата на естественото хранене

Майчиното мляко е естествената, най-подходяща, най-пълноценна и най-лесно и пълно усвоима храна, нагодена по безупречен начин от природата към особеностите и потребностите на детския организъм.

Тя осигурява:

 • най-пълно задоволяване нуждите на бебето от всички хранителни вещества;
 • оптимално развитие на детския организъм;
 • най-добра защита от инфекции.

Бебетата, които приемат само майчина кърма, се наричат естествено хранени.

Проучвания в цял сеят, вкл. и у нас, показват, че кърмените деца боледуват по-рядко и по-леко от изкуствено хранените. Те са защитени преди всичко от стомашно-чревни и дихателни заболявания и от техните усложнения. Защитното, противоинфекциозно действие на майчиното мляко е особено важно за новороденото, недоно­сено или болно дете.

Кои са предимствата на естественото хранене

 1. По своя химичен състав кърмата отговаря най-доб­ре на хранителните нужди на кърмачето. Коластрата, която се отделя през първите дни след раждането, е богата на белтъци, минерални вещества, витамини и имунни тела (имуноглобулини). По този начин с минималното количество коластра, която получава новороденото, се задоволяват основните му хранителни потребности. Когато бебето е недоносено, кърмата майката отговаря на неговите по-големи нужди от белтъци, витамини и защитни фактори. Затова недоносеното дете се развива по-добре, когато се храни с кърма от собствената си майка.
 2. Майчиното мляко е храната, която се усвоява най-лесно и най-пълно и се понася най-добре от бебето. Тя му осигурява оптимален растеж и развитие при минимално натоварване на организма.
 3. Майчиното мляко съдържа около 3 пъти по-малко белтъци и минерални вещества от кравето мляко и не обременява незрялата храносмилателна, чернодробна и бъбречна функция. Затова естественото хранене предпазва детето от обменни нарушения, особено по време на заболяване.
 4. Кърмата съдържа 30-40 пъти повече свободната аминокиселина таурин, която е необходима за съзряването на мозъка и зрителния анализатор.
 5. Биохимичното сходство на белтъците на майчиното мляко с тъканните белтъци на детския организъм осигурява максималното им използване за синтез на лесни белтъци, като по този начин предпазва организма от възникване на хранителна алергия и други алергични заболявания – екземи, астма. Затова кърменето е важна предпазна мярка срещу алергичните заболявания, особено ако детето е фамилно обременено с алергия. Проучванията показват, че при деца, кърмени поне до 6 месеца, алергичните прояви се срещат по-рядко до 10-годишната им възраст.
 6. Мазнините на майчиното мляко са богати на незаменимите ненаситени мастни киселини. От тях особено важни са линоловата и а-линоленовата киселина, които са от значение за имунитета и за развитието на нервната система.
 7. Млечната захар на майчиното мляко се разгражда и всмуква по-бавно. Олигозахаридите (130 вида), които са нейни производни, достигат неразградени до дебе­лото черво и спомагат за развитието на бактериум бифидум, който потиска развитието на гнилостните и болестотворните бактерии и предпазва детето от чревни инфекции.
 8. Кърмата на здравите, пълноценно хранещи се май­ки е по-богата на витамините С, А, Е, К и О от краве­то мляко.
 9. Майчиното мляко се отличава с много ниско съдър­жание на минерални вещества и особено на натриеви соли и по този начин не обременява незрелите бъбре­ци на бебето.
 10. Съотношението между отделните минерални ве­щества в кърмата благоприятства усвояването на же­лезните, калциевите и фосфорните соли. Майчиното мляко е с ниско съдържание на желязо, но неговата усвояемост е много висока – около 50-70% от количест­вото му в кърмата. Затова естествено хранените деца боледуват много по-рядко от анемия и рахит.
 11. Детето получава кърмата директно от гърдата, бак­териално чиста и с подходяща температура. По този начин се избягват рисковете от хранителни отравяния, чревни и други инфекции.
 12. Детето приема кърмата по-бавно, на малки порции и не е застрашено от прехранване с неговите неблагоп­риятни последици.
 13. Особено важно е богатството на кърмата на имуноглобулини и множество други защитни фактори, ко­ито са от голямо значение за детското здраве.
 14. В кърмата се съдържат ензими, хормони и растежни фактори, които са важни за нормалното развитие и растеж на детския организъм. Тя съдържа и ендорфини, които допринасят за спокойствието на детето.
 15. Близкият физически и емоционален кон­такт, който се създава между майката и детето при кърмене, има значение за неговото добро нервно-психично развитие.
 16. Изследванията показват, че майчината кърма стимулира умственото развитие на дете­то и повишава коефициента на интелигент­ност. Децата, хранени само с кърма или смесено (кърма и адаптирано мляко), на 7,5-8-годишна възраст са имали с 8,3 точки по-висок коефици­ент на интелигентност в сравнение с изкуствено хранените деца. Коефициентът на интелигентност е бил толкова по-висок, колкото повече кър­ма е получавало детето.

Следва продължение…

Из „Хранене на детето от 1 до 16 години“, Трифонова Лиляна, „Бестселър“, София, 2005 г.