Лице на Академия за детско здраве

Марина Великова

Марина Великова

Психолог и психотерапевт

Казвам се Марина Великова и от 2013 г. работя като психолог и психотерапевт под супервизия с деца и възрастни с различна проблематика.

Психологията и психотерапията са моят осъзнат избор. Работата в тази сфера винаги ме е привличала с възможността да изследвам душевността на човек и да го съпровождам по неговия, понякога нелек, житейски път.

Предстои ми сертифициране като психотерапевт след дългогодишна специализация към Дружеството по позитивна психотерапия в България. Редовно участвам в супервизии, обучения, конференции и при необходимост си съдействам с други колеги и медицински специалисти.

Към момента работя, като психолог в Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование, също и в психотерапевтична практика.

Срещам се предимно с родители и деца до 7-годишна възраст, с емоционални и поведенчески проблеми и с възрастни хора, преминаващи през труден етап от живота си. Стремежът ми е към оказване на подкрепа, търсене на нови гледни точки, намиране на ресурс и опора в себе си.

Моите клиенти са смели хора, защото за стъпката да потърсят помощ, е нужна решителност и смелост.

Обичам терапевтичното пространство – и индивидуалното, и груповото.

Вярвам, че всичко е в нашите ръце!