Лице на Академия за детско здраве

Маринела Неделчева

Маринела Неделчева

Логопед

Маринела е ресурсен учител в детска градина. Провежда диагностика и терапия на деца с езиково-говорни нарушения, артикулационни нарушения, интелектуална недостатъчност и деца от аутистичния спектър.

Ресурсно подпомагане на деца със Специални Образователни Потребности на възраст от 3 до 7 г.