Лице на Академия за детско здраве

Мирела Кузманова

Мирела Кузманова

Начален учител

“Посредственият учител разказва.
Добрият учител обяснява. Най-добрият
учител показва. Великият учител
вдъхновява.“
Уилям Артър

Казвам се Мирела Кузманова и съм начален учител в ОУ “Неофит Рилски“ – Велинград. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, и съм магистър по начална училищна педагогика.

Квалификация: придобито II ПКС
Професионално-педагогическа
специализация по: Информатика и Информационни технологии – учител по работа с компютри и Информационни технологии 1-4 клас.

Участвам в Дейности по организация и провеждане на вътрешноучилищна квалификация (като лектор), организирам и участвам в множество обучения (като лектор), вземам участие във форуми за споделяне на добри практики, а докладите ми са публикувани в специализирани издания и педагогическото списание „Аз-Буки“.

Провокирам творческото въображение у учениците, осъществявам ефективна комуникация с ученици, родители и колеги, както и администрирам сайт на класа (https://de4ica.jimdo.com).

Създавам и използвам творчески и ангажиращи ресурси, които да предизвикат интерес у учениците (https://www.j2e.com/, https://www.liveworksheets.com/).

Постоянно повишавам своята квалификация, посещавам семинари, работни срещи, конференции и курсове за професионално развитие.

Умея да бъде гъвкава по отношение на начина на преподаване, поведението на учениците в класната стая, заложените планове, темповете на усвояване на уроците и т.н.

Моята философия на преподаване съвпада със следните идеи
„Парадигмата на активното учене се състои в следното: „Ако ти дадат една риба, се казва в поговорката, те хранят за един ден, ако ти покажат как се лови риба, ще имаш храна за цял живот."

Преподавателят, който обяснява на ученика едно явление обогатява неговата информираност. Този, който учи как да си служи с книгата и други възможности, за да получи необходимата информация, дава на ученика стратегия. Ако един учител каже на ученика си кой образец да използва от учебника, за да реши задачата, ще му помогне да разреши настоящия проблем. Ако учителят го накара да разбере защо точно този образец да използва, а не друг, той развива у него усета и умението за разрешаване на какъвто и да е проблем от този тип.“
(Министерство на образованието и науката, Световна банка, Проект: Модернизация на образованието, май 2003г.)

Добрите практики, които споделям:
Организирам и провеждам редица открити уроци по методиката JUMP MATH пред учители от общината, открит урок на интерактивна бяла дъска пред студенти от Тракийски университет – Стара Загора, бинарни уроци с колегата по английски език (математика и английски език; български език и английски език)
С бинарен урок участвахме в инициативата на издателство Просвета, Академията за иновативни учители в секцията "Учители споделят опит", където беше заснето представянето на нашия урок, а след това бе споделен на страницата на сайта.

Представяла съм открит урок пред Соня Мелоян - дирекция „Организация и контрол” в МОН, Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, доц. д-р Йосиф Нунев - преподавател във ВТУ, старши експерт Марияна Гигова - РУО Пазарджик, с който представих иновативни практики.

Участвах в инициатива на издателство "Булвест 2000" за създаване на електронни варианти на уроци – "Методически разработки на уроци за 2-ри клас", в които съм автор на електронни уроци по изобразително изкуство.

Изработила съм диск с методически и мултимедийни разработки по материали на Емил Бузов (Директор на фондация "Стъпка по стъпка"). Разработките са по идеи от предмета "Технологии и предприемачество" и варианти за прилагането им в ЗП или извънкласни дейности.

Участвала съм в Национални педагогически четения и редица областни и национални конференции, както и в работна среща за разглеждане и обсъждане на буквара по новите учебни програми и изработване на тематично разпределение. Срещата беше съвместно с Министъра на образованието, заместник-министъра и автори на буквара.

Автор съм на тестови и творчески задачи във връзка с новия формат за национално външно оценяване в IV клас към ЦОПУО.

Награждавана съм за учител на годината и учител на общината през различни години от моята практика.

Любимият ми цитат е:
“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален“
Плутарх