Мариета Неделчева, логопед: Забелязвам необходимост от по-продължително адаптиране на децата от детската градина към училище

Marinela Nedelcheva

Снимка: Личен архив

Маринела Неделчева е бакалавър логопед.

Ресурсен учител в детска градина. Провежда диагностика и терапия на деца с езиково-говорни нарушения, артикулационни нарушения, интелектуална недостатъчност, деца от аутистичния спектър.

Ресурсно подпомагане на деца със Специални Образователни Потребности на възраст от 3 до 7г.

Г-жо Неделчева, Вие сте логопед. Какво е първото и най-важно нещо, което родителите трябва да направят, за да говорят децата им правилно?

Първото, ако се отнася до малките деца (от 0 до 3-4 години) – родителите е полезно да вербализират (коментират) това, което правят самите те, хората около тях, както и самото дете. За всички деца, за да говорят и да се изразяват вярно, е важно, самите родители да се изразяват граматически правилно и ясно. Децата „попиват“ и имитират околните. Но, разбира се, тази стратегия, не е „вълшебната пръчица“ при деца с по-сериозни затруднения.

Имате ли наблюдения какъв процент от децата тръгват на училище с проблеми в говора?

Нямам ясна статистика и информация. Но е полезно да се знае, че често пъти нарушенията в говора и езика могат да доведат до затруднения и при обучението в училище,  в социализацията и в поведението на детето.

Аз препоръчвам и толерирам превенцията в по-ранна възраст.

На какво се дължат проблемите в говора при деца в училищна възраст?

Понякога се приема от родителите, че дефицитът ( нарушението) „ще се израсте“ от детето и че „то е още малко“. Понякога, родителите са объркани  – някои от тях се интересуват и четат различни или противоречащи си източници за детското развитие; други се доверяват на думите на по-възрастните.

Моят съвет е: Имате ли притеснения или въпроси за развитието на Вашето дете, обърнете се към специалист!

Вземат ли се адекватни мерки от училищните специалности и от родителите в помощ на децата, които имат затруднения в говора?

Вземат се мерки. Има все повече специалисти в детските градини и училищата. Процесът, обаче, е двустранен (специалисти-родители) – важно е уменията да се пренасят и у дома, доколкото позволяват обстоятелствата. Резултатите и ефективността от терапията зависят също от спецификата на затрудненията и потенциала на детето.

Какви тенденции  забелязвате при децата в първите класове?

Специално за първи клас мога да коментирам така – забелязвам необходимост от по-продължително адаптиране на децата от детската градина към училище – режим, усвояване на учебен материал, подготовка на домашни. Според мен, при децата със затруднения, важна роля имат отново подкрепата от родители, специалисти, учители, уменията и готовността на детето за постъпване в първи клас.

Интервю: Академия за детско здраве

Свързани статии