Науката за дишането: Неправилното дишане води до заболявания на дихателните органи

 

Да дишаш означава да живееш и без дишане няма живот

От дишането зависят животът и здравето не само на висшите животни, но и на нисшите форми на животински живот, които също трябва да дишат, за да живеят. Съществуването на растителния свят също зависи от въздуха.

Животът е абсолютно зависим от акта на дишането

Дишането може да се разглежда като най-важната от всички функции на тялото, защото в действителност всички функции зависят от него. Човек може да живее известно време без храна, може да изкара и без вода, макар и за по-кратко, но без дишане животът му се измерва с няколко минути.

Човек в своето нормално състояние не се нуждае от инструкции за дишане. Подобно на животните той диша естествено и правилно, както природата му е определила да диша, но в това и в други отношения цивилизацията го е променила. Той е придобил неправилни методи и отношения на ходене, стоене и седене, които са го лишили от даденото му по рождение право на естествено и правилно дишане.

Процентът на цивилизованите хора, които дишат правилно, е твърде малък и резултатът може да се види в хлътналите гърди и прегърбените рамене, както и заболяванията на дихателните органи.

Чрез конкретни упражнения се постига контрол върху тялото и то е в състояние  да изпрати до всеки орган или част от тялото увеличен поток от жизнена сила, като по този начин укрепва и ободрява този орган или част. С помощта на контролирано дишане човек може не само да се излекува заболяване, но и на практика да се справи със страха, тревогите и други негативни емоции.

Какво трябва да знаем:

  • Ако до белите дробове не достига достатъчно количество свеж въздух, мръсният поток от венозна кръв не може да бъде очистен. По този начин не само тялото е лишено от подхранване, но и от отработените продукти, които трябва да бъдат отстранени, се връщат в кръвообращението, тровят системата и могат да причинят смърт.
  • Хората, които дишат правило не са предразположени към настинки, защото имат достатъчно количество добре затоплена кръв, което има позволява да се съпротивляват на промяната на околната температура.
  • При несъвършено или плитко дишане функционират само една част от белодробните клетки, голяма част от обема на белите дробове остава неизползван, системата търпи неблагополучия противопропорционално на неоклисленото количество кръв.

Следва продължение

*Заглавие на Академия за детско здраве

Из „Рамачарака, Й, Науката за дишането, Аратрон, София, 2001, с. 9-12.”