Демократичното образование

Учене в работилници и чрез игра са сред принципите на демократичното образование

Децата в демократичното училище сами избират своите занимания и учат по индивидуален план.

„…трябва ли границите на училището да определят границите на учене на децата?“

Яков Хехт

Основни характеристики на демократичното образование

Учебни центрове – ателие по рисуване, дърводелска работилница, кухня, музикален кабинет, лаборатория, компютърен кабинет, библиотека.

Лични уговорки с преподаватели – когато някой ученик иска да изучава предмет, който не е включен в програмата или в някой от учебните центрове, той може да пожелае личен или групов урок. Когато това се случи, училището свързва ученика или групата с преподавател, ти и придобиване на нови знания.

Околностите на училището – според интересите на учениците училището търси подходящи места и хора за изследване на въпроси, възможности и придобиване на нови знания и умения извън пределите на училището.

Учене в работилници ‐ “всеки в училището може да обяви на таблото, че иска да започне
работилница и да покани други желаещи да се присъединят към него.”

 

“Ученето в работилница е израз на идеята, че уроците веднъж седмично невинаги са най‐добрият начин да се вникне задълбочено в темата. Понякога интензивното учене в продължение на седмица, в област която те вълнува , може да те придвижи много повече напред“

 

Детската игра – “В демократичното училище от възрастните се очаква да наблюдават какво правят децата естествено, вместо да се питат какво още не са изпълнили съгласно изискванията на определената за тяхната възраст графа.” “Играта е сложен учебен процес, произтичащ от свободния избор на детето, което си поставя ясни цели и отива до границите на възможностите си, за да успее. Във всички случаи тя е процес, който изисква от детето да впрегне всичките си сили.”

 

Вижте още по темата тук