Лице на Академия за детско здраве

Веселина Гергинова

Веселина Гергинова

Логопед

Веселина Гергинова е магистър по логопедия и магистър сурдопедагог. Притежава 20-годишен опит като сурдопедагог и логопед към ресурсен център в гр. Бургас. Провежда оценка и диагностика на говорното и езиково развитие.

Изготвя и предоставя терапия на комуникативните нарушения на устния и писмен език, съобразена с индивидуалните и възрастови характеристики на детето.