За вариантите и маските на гнева

С какъв емоционален багаж започваме практиките ЦиГун или медитация?

В повечето учебници по Йога и Ци Гун упражнения и техники се предлагат директно технически похвати, с които да променим своето тяло, реакции и емоционално състояние. Но не е достатъчно подробно обяснено, че преди да започнем да се движим към „точка Б“, ние се намираме в много конкретна „точка А“.

Нали помните от училищните задачи: „Влакът от точка А тръгна към точка Б със скорост Х, кога ли ще пристигне?!“
Когато задачата касае здравето и взаимоотношенията, не е ясно „влакът“ какво представлява, има ли гориво, а също така е и много важно за какво мисли машиниста, въобще дошъл ли на работа или влакът пътува сам?!

Затова и резултатите от практиките са много различни. При една и съща техника при различните хора има различен резултат.
И „мъдрото“ подхвърляне на Учителя или Треньора: „старай се повече“, бъди упорит, не винаги върши работа.

Обърнете внимание – освен да натискаме газта, какво правим с другия си крак? Натискаме спирачка?! Да, съществена спирачка е задържане на същото психоемоционално състояние, в което сме свикнали да пребиваваме, което приемаме за норма и от което ни е страх да се отървем… Това е един сплит от емоции, реакции, мисловни модели.

Често срещано състояние е състоянието на гняв.
Да погледнем какви варианти има гнева:
  • Гняв – като временно състояние, като естествена реакция на негатив, без трайно задържане и който не води към болести и девиации в поведението.
  • Ярост – потиснат гняв, постоянно напрежение, негодуване, възмущение, раздразнение, обида, разочарование, враждебност, горчивина – вече е болестно състояние.
  • Омраза – форма на гнева, в която присъства пресметливост, умисъл, силно и трайно задържане на състоянието. Особено вредна е не само към когото е насочена, но и към самия производител на тази емоция.
  • Завист – заема особенно място като деформирана форма на гнева, „полезна“ колкото омразата.
  • Гневът може да се маскира и като някои (не всички!) случаи на депрессия, като заболявания на стомаха и червата и други – т.нар. психосоматични болести.
  • Самият гняв може да бъде маска на вина, страх, комплекс за малоценност и други.

Измъкването?

Стъпка първа, но не последна, е да разпознаем какво чувстваме.
Не винаги е лесно. Изисква се смелост и душевни сили, душевна гъвкавост, много повече отколкото в повечето ситуации в живота.
Маските с времето се „срастват с кожата“ и това да ги свалим не е приятен процес. Приятно е (понякога) когато ТИ имаш емоцията, а не когато ТЯ има теб.

И така, каква е връзката с Ци Гун и медитация?

В повечето случаи се втурваме да тренираме, да се променяме към по-добро с многото „багаж“. Когато осъзнаем пречките и приемем себе си такива, каквито сме, доброжелателно, давайки си време за промените, то тогава получаваме реални резултати!

Пожелавам успех във вашето ЯнШенФа, отглеждане на живота!

Д-р Шакола