Законът за излекуването

Чували ли сте за него? А за Константин Херинг?
Предполагам не, но аз на драго сърце ще ви разкажа.
Константин Херинг е един от предвестниците на холистичната медицина и основоположник на натуропатията (природолечението). Той открива един важен механизъм, известен като Закон на Херинг за излекуването:
В хода на истинското излекуване симптомите се преместват от вътрешността на тялото навън към кожата, от по-важните органи към по-маловажните, от горните части на тялото към долните (от главата към крайниците).
Симптомите на болестта изчезват в ред, обратен на появяването им (първо най-новите, след това по-старите и накрая най-старите). За изчезването на всеки симптом са нужни толкова месеци, колкото години той е съществувал.
Излекуването настъпва в посока от психическите към телесните симптоми.
Влошаването на здравето (често чрез потискаща медикаментозна терапия) става по обратния ред: отвън навътре, отдолу нагоре, от по-маловажните към по-важни органи и от тялото към психиката.
🍀Какво ще рече това?🍀
➡️Лекуване от главата надолу-това означава, че преди да започнем да се лекуваме, трябва да вярваме, че можем да се излекуваме. Трябва да сме психически подготвени и силни, за да дадем възможност на тялото да се лекува. Не трябва да се съмняваме в мъдростта на природата и способността на организма да се излекува сам.
➡️Лекуваме се отвътре навън – трябва да дадем време на организма ни да се изчисти, да се освободи от токсините. Не бива да пречим на тялото да изхвърля секрети-хрема, храчки, слуз и гной. Тялото трябва да се подпомага, а не да се подтиска с химия. Повечето лекарства потискат изхвърлянето на секрети, което е лошо, защото токсините могат да навлязат по-дълбоко в тялото и да причинят други проблеми.
➡️Симптомите изчезват в ред, обратен на появата им – което ще рече, че последният проблем, който е бил потиснат, е първият проблем, който ще бъде от организма в процес на излекуване.
За съжаление този закон не се използва в стандартната медицина. Тя приема, че след като симптома е потиснат или болният орган отстранен, проблемът е отстранен, а пациента излекуван.